Kursevi Engleskog

Kursevi  engleskog za građanstvo

 

My First English Adventure – predškolski uzrast (od 3-6 godina), jedan termin sedmično od 60 minuta. Ciklus  traje 6 mjeseci. Cijena 25,00 KM/mjesečno ili odmah 60,00 KM/za tri mjeseca.

English Adventure Starter A – pogram predviđen za učenike 1. razreda. Ciklus traje 6 mjeseci i obuhvata 100 školskih časova. Predviđena su dva termina sedmično po 90 minuta, uz mjesečnu cijenu od 50,00 KM.

English Adventure Starter B – pogram predviđen za učenike 2. razreda. Ciklus traje 6 mjeseci i obuhvata 100 školskih časova. Predviđena su dva termina sedmično po 90 minuta, uz mjesečnu cijenu od 50,00 KM.

English Adventure 1, 2, 3 i 4 – programi predviđeni za učenike od 3. do 6. razreda. Svaki ciklus obuhvata 100 školskih časova i predviđeno je da traje 6 mjeseci, uz dva termina sedmično po 90 minuta. Mjesečna cijena 50,00 KM.

Challenges 1, 2, 3 i 4 –
programi koji obuhvataju 132 školska časa, za učenike od 6. do 9. razreda. Mjesečna cijena 50,00 KM, uz predviđena dva termina sedmično po 90 minuta. Jedan ciklus traje 8 mjeseci.

Gateway B1 – srednjoškolski program prediveđen za učenike 1. razreda. Obuhvata 100 školskih časova i traje 6 mjeseci. Mjesečna cijena 60,00 KM ili u dvije rate po 150,00 KM.

Gateway B1+ – srednjoškolski program prediveđen za učenike 2. razreda. Obuhvata 100 školskih časova i traje 6 mjeseci. Mjesečna cijena 60,00 KM ili u dvije rate po 150,00 KM.

Gateway B2 – srednjoškolski program prediveđen za učenike 3. razreda. Obuhvata 100 školskih časova i traje 6 mjeseci. Mjesečna cijena 70,00 KM ili u dvije rate po 180,00 KM.

Gateway B2+ – srednjoškolski program prediveđen za učenike 4. razreda. Obuhvata 100 školskih časova i traje 6 mjeseci. Mjesečna cijena 70,00 KM ili u dvije rate po 180,00 KM.

CE Starter – početni program za odrasle polaznike (A1). Obuhvata 100 školskih časova, uz mjesečnu cijenu od 60,00 KM. Ukoliko se odlučite na plaćanje za 3 mjeseca, cijena je 150,00 KM. Kompletan nivo obuhvata 6 rata po 60,00 KM ili dvije rate od po 150,00 KM.

CE Elementary – elementarni program za odrasle (A2). Može se raditi na bazi od 100 školskih časova, ali i na bazi 66 školskih časova. Cijena za 100 školskih časova jeste 60,00 KM/mjesečno ili 150,00 KM za uplatu za tri mjeseca. Kompletan nivo sadrži 6 rata po 60,00 KM ili dvije rate po 150,00 KM. Plaćanje modula od 66 školskih časova može se vršiti na 4 rate po 70,00 KM ili u dvije rate 150,00+100,00 KM.

CE Pre Intermediate – napredniji program za odrasle (B1). Može se raditi na bazi od 100 školskih časova, ali i na bazi 66 školskih časova. Cijena za 100 školskih časova jeste 70,00 KM/mjesečno ili 180,00 KM za uplatu za tri mjeseca. Kompletan nivo sadrži 6 rata po 70,00 KM ili dvije rate po 180,00 KM. Plaćanje modula od 66 školskih časova može se vršiti na 4 rate po 80,00 KM ili u dvije rate 150,00+130,00 KM.

CE Intermediate – napredni program za odrasle (B2). Može se raditi na bazi od 100 školskih časova, ali i na bazi 66 školskih časova. Cijena za 100 školskih časova jeste 70,00 KM/mjesečno ili 180,00 KM za uplatu za tri mjeseca. Kompletan nivo sadrži 6 rata po 70,00 KM ili dvije rate po 180,00 KM. Plaćanje modula od 66 školskih časova može se vršiti na 4 rate po 80,00 KM ili u dvije rate 150,00+130,00 KM.

CE Upper Intermediate (C1.1+C1.2) –
izuzetno napredni program engleskog jezika koji se može raditi na već spomenuta dva modula. Ukoliko se grupa odluči na 100 školskih časova, plaćanje će vršiti u 6 rata po 80,00 KM ili dvije rate po 220,00 KM. A, ukoliko se radi na 66 školskih časova, plaćanje je u 4 rate po 90,00 KM ili dvije rate 160,00+160,00 KM.

Kursevi engleskog za firme

Edukativni centar La Primera nudi posebne osmišljene i prilagođene kurseve stranih jezika za firme.

Program nastave – kursa prilagođava se potrebama određene djelatnosti, prema Vašem zahtjevu.

Posebno organizujemo kurseve za preduzeća koji pokrivaju sve situacije poslovne komunikacije.
(prezentacija preduzeća, proizvoda, projekata, pregovaranja…)

Raspored, mjesto održavanja i trajanje nastave, kao i fond sati prilagođava se poslovnim obavezama polaznika.