Kursevi Njemačkog

Kursevi njemačkog za građanstvo

Kikus – predviđen za predškolski uzrast i početne razrede osnovne škole. Program koji se radi jednom sedmično po 60 minuta. Mjesečna cijena je 25,00 KM, a ukoliko se odlučite za plaćanje tri mjeseca unaprijed, cijena bi iznosila 60,00 KM.

Planetino 1 – program predviđen za 4., 5. i 6. razred, odnosno školarce koji se ili koji će se uskoro prvi put susresti sa njemačkim jezikom u školi. Trajanje jednog ciklusa, sa dva termina sedmično po 90 minuta, jeste 6 mjeseci, uz 100 školskih časova. Mjesečna cijena iznosi 50,00 KM.

Planetino 2 – program predviđen za uzrast 7. razreda. Sa dva termina sedmično po 90 minuta, ovaj program se obradi za 6 mjeseci. Ciklus sadrži 100 školskih časova, a njegova mjesečna cijena iznosi 50,00 KM.

Planetino 3 – program predviđen za uzrast 8. razreda. Sa dva termina sedmično po 90 minuta, ovaj program se obradi za 6 mjeseci. Ciklus sadrži 100 školskih časova, a njegova mjesečna cijena iznosi 50,00 KM.

Beste Freunde od A2.1 do B2.2 – tinejdžerski program namijenjen višim razredima osnovne škole (8. i 9.), kao i početnim razredima srednje škole. Program se radi na 100 školskih časova, uz trajanje od 6 mjeseci. Mjesečna cijena za ovaj program iznosi 60,00 KM, a ukoliko se odlučite platiti odmah za tri mjeseca cijena bi iznosila 150,00 KM.

Menschen A1 (A1.1+A1.2) – početni program njemačkog jezika namijenjen odraslim. Sadrži 100 školskih časova i podijeljen je na dva modula, A1.1 i A1.2. Modul A1.1. 50 školskih časova, plaćanje 3 rate po 60,00 KM ili 150,00 KM. Modul A1.2, 50 školskih časova, 3 rate po 60,00 KM ili 150,00 KM

Menschen A2 (A2.1+A2.2) – elementarni nivo njemačkog jezika, koji se može raditi na dva načina, odnosno na 100 školskih časova i na 66 školskih časova. Prvi način podrazumijeva 6 rata po 60,00 KM ili dvije rate po 150,00 KM. Drugi način, od 66 školskih časova, podrazumijeva 4 rate po 70,00 KM ili plaćanje na dvije rate 150,00+100,00 KM.

Menschen B1 (B1.1+B1.2) – napredniji program njemačkog jezika, koji se može raditi kao i nivo A2, odnosno na dva načina. Ukoliko se grupa odluči na 100 školskih časova, plaćanje će vršiti u 6 rata po 70,00 KM ili dvije rate po 180,00 KM. A, ukoliko se radi na 66 školskih časova, plaćanje je u 4 rate po 80,00 KM ili dvije rate 150,00+130,00 KM.

Sicher B2 (B2.1+B2.2) – napredni program njemačkog jezika koji se radi na isti način kao i nivo B1, po istim cijenama. Ukoliko se grupa odluči na 100 školskih časova, plaćanje će vršiti u 6 rata po 70,00 KM ili dvije rate po 180,00 KM. A, ukoliko se radi na 66 školskih časova, plaćanje je u 4 rate po 80,00 KM ili dvije rate 150,00+130,00 KM.

Sicher C1 (C1.1+C1.2) – izuzetno napredni program njemačkog jezika koji se može raditi na već spomenuta dva modula. Ukoliko se grupa odluči na 100 školskih časova, plaćanje će vršiti u 6 rata po 80,00 KM ili dvije rate po 220,00 KM. A, ukoliko se radi na 66 školskih časova, plaćanje je u 4 rate po 90,00 KM ili dvije rate 160,00+160,00 KM.

Kursevi njemačkog za firme

Edukativni centar La Primera nudi posebne osmišljene i prilagođene kurseve stranih jezika za firme.

Program nastave – kursa prilagođava se potrebama određene djelatnosti, prema Vašem zahtjevu.

Posebno organizujemo kurseve za preduzeća koji pokrivaju sve situacije poslovne komunikacije.
(prezentacija preduzeća, proizvoda, projekata, pregovaranja…)

Raspored, mjesto održavanja i trajanje nastave, kao i fond sati prilagođava se poslovnim obavezama polaznika.