Kursevi Njemačkog

Kursevi njemačkog za građanstvo

Kikus – predviđen za predškolski uzrast i početne razrede osnovne škole. Program koji se radi jednom sedmično po 60 minuta. Mjesečna cijena je 25,00 KM, a ukoliko se odlučite za plaćanje tri mjeseca unaprijed, cijena bi iznosila 60,00 KM.

Planetino 1 – program predviđen za 4., 5. i 6. razred, odnosno školarce koji se ili koji će se uskoro prvi put susresti sa njemačkim jezikom u školi. Trajanje jednog ciklusa, sa dva termina sedmično po 90 minuta, jeste 6 mjeseci, uz 100 školskih časova. Mjesečna cijena iznosi 50,00 KM.

Planetino 2 – program predviđen za uzrast 7. razreda. Sa dva termina sedmično po 90 minuta, ovaj program se obradi za 6 mjeseci. Ciklus sadrži 100 školskih časova, a njegova mjesečna cijena iznosi 50,00 KM.

Planetino 3 – program predviđen za uzrast 8. razreda. Sa dva termina sedmično po 90 minuta, ovaj program se obradi za 6 mjeseci. Ciklus sadrži 100 školskih časova, a njegova mjesečna cijena iznosi 50,00 KM.

Beste Freunde od A2.1 do B2.2 – tinejdžerski program namijenjen višim razredima osnovne škole (8. i 9.), kao i početnim razredima srednje škole. Program se radi na 100 školskih časova, uz trajanje od 6 mjeseci. Mjesečna cijena za ovaj program iznosi 60,00 KM, a ukoliko se odlučite platiti odmah za tri mjeseca cijena bi iznosila 150,00 KM.

Menschen A1 (A1.1+A1.2) – početni program njemačkog jezika namijenjen odraslim. Sadrži 66 školskih časova i podijeljen je na dva modula, A1.1 i A1.2. Modul A1.1. 32 školskih časova, plaćanje dva puta po 80,00 KM ili 140,00 KM za cijeli modul. Modul A1.2, 34 školskih časova,plaćanje dva puta po 80,00 KM ili cijeli modul 140,00 KM.

Menschen A2 (A2.1+A2.2) – elementarni nivo njemačkog jezika. Sadržo 66 školskih časova  i podijeljen je na dva modula, A1.1 i A1.2. Modul A2.1. 32 školskih časova, plaćanje dva puta po 80,00 KM ili 140,00 KM za cijeli modul. Modul A2.2, 34 školskih časova,plaćanje dva puta po 80,00 KM ili cijeli modul 140,00 KM.

Menschen B1 (B1.1+B1.2) – napredniji program njemačkog jezika, koji se može raditi kao i nivo A2.  Modul B1.1. 32 školskih časova, plaćanje dva puta po 85,00 KM ili 150,00 KM za cijeli modul. Modul B1.2, 34 školskih časova,plaćanje dva puta po 85,00 KM ili cijeli modul 150,00 KM.

Sicher B2 (B2.1+B2.2) – napredni program njemačkog jezika koji se radi na isti način kao i nivo B1, po istim cijenama.  Modul B2.1. 32 školskih časova, plaćanje dva puta po 85,00 KM ili 150,00 KM za cijeli modul. Modul B2.2, 34 školskih časova,plaćanje dva puta po 85,00 KM ili cijeli modul 150,00 KM.

Sicher C1 (C1.1+C1.2) – izuzetno napredni program njemačkog jezika koji se može raditi na već spomenuta dva modula.  Modul C1.1. 32 školskih časova, plaćanje dva puta po 90,00 KM ili 160,00 KM za cijeli modul. Modul C1.2, 34 školskih časova,plaćanje dva puta po 90,00 KM ili cijeli modul 160,00 KM.

Kursevi njemačkog za firme

Edukativni centar La Primera nudi posebne osmišljene i prilagođene kurseve stranih jezika za firme.

Program nastave – kursa prilagođava se potrebama određene djelatnosti, prema Vašem zahtjevu.

Posebno organizujemo kurseve za preduzeća koji pokrivaju sve situacije poslovne komunikacije.
(prezentacija preduzeća, proizvoda, projekata, pregovaranja…)

Raspored, mjesto održavanja i trajanje nastave, kao i fond sati prilagođava se poslovnim obavezama polaznika.