La Primera | O Nama

Edukativni Centar

Ko smo mi?

Edukativni centar La Primera radi na cijelom području TK uz saglasnost Pedagoškog zavoda i Ministarstva za obrazovanje i nauku TK pod brojem: 10/1-38-26085-5/16.

Naš centar održava nastavu/kurseve prema evropskim standardima, uz korištenje posljednjih izdatih udžbenika najpoznatijih izdavačkih kuća u svijetu. Nivoi od A1 do C2 odgovaraju nivoima Zajedničkog evropskog referentnog okvira. Edukativni centar La Primera ima dugu poslovnu saradnju, još od 1996 godine. Pored primarne djelatnosti Edukativni Centar La Primera pruža usluge prevođenja svih vrsta dokumenata, kao i usluge simultanog prevođenja.

Dugogodišnja tradicija uspjeha na koju je naša škola ponosna, danas pruža najkvalitetnije i najefikasnije usluge za osobni razvoj.

Koristimo savremenu literaturu i tehnologiju i motivišemo naše polaznike na samostalan rad. Poštujemo individualne sklonosti i kreiramo prijatnu atmosferu.