Prevođenje dokumenata

Prevođenje dokumenata u La Primeri

Edukativni centar La Primera vrši prijevod svih vrsta tekstova, na skoro sve strane jezike. Kod nas možete izvršiti prijevod dokumenata sa i bez ovjere sudskog tumača.

Cijena:
– prijevod s ovjerom sudskog tumača 25,00 KM/stranici

– prijevod bez ovjere sudskog tumača 18,00 KM/stranici

Međutim, moguće je odobriti popust na količinu stranica. Također, na cijenu utiče i vrsta teksta koji se prevodi, kao i hitnost. U najkraćem roku od nas ćete dobiti ponudu za tekst koji Vam je potrebno prevesti.

Pored standardnih prijevoda, nudimo usluge simultanog prevođenja. Cijena, ali i sve ostale pojedinosti su po dogovoru.