POZNAVANJE RADA NA RAČUNARU

Kursevi poznavanja rada na računaru

Kurs „Poznavanje rada na računaru“ namjenjen je su svima onima koji se prvi put susreću sa svijetom računara, ali i onima koji žele da savladaju napredne tehnike rada na računaru. Polaznik se upoznaje sa svim aspektima svakodnevne upotrebe računara, kako u lične tako i u poslovne svrhe. U okviru ovog kursa polaznici izučavaju operativni sistem Windows, program za stono izdaštvo Word, program za izradu proračunskih tablica Excell i različite brovsere za pretraživanje sadržaja na Internetu kao i različite načine slanja i primanja elektronske pošte. Kurs je podijeljen u četiri modula u redoslijedu

Sadržaj – Moduli:

    1. Modul1: Windows – operativni sistem
    2. Modul 2: Word – tekst procesor
    3. Modul 3: Excell – proračunske tablice
    4. Modul 4: Internet

Uvjerenje/Certifikat:

Polaznici koji odslušaju sadržaj kursa dobijaju Uvjerenje/Certifikat da su uspješno zavšili kurs Poznvanje rada na računaru.